Referenser:

Nybyggnation Villa lösvirke familjen Johansson/ Angskär

Nybyggnation Villa lösvirke familjen Rasmusen/ Angskär

Nybyggnation Villa lösvirke Familjen Palmcranz/ Angskär

Nybyggnation Villa lösvirke Familjen Stom/ Angskär

Nybyggnation Villa lösvirke Familjen Egelin/ Angskär

Nybyggnation Garage/Båthus Familjen Jansson/ Gräddö

Nybyggnation Carport/Attefall Familjen Nilsson/ Gräddö

Nybyggnation Villa lösvirke Familjen Begner/ Gräddö

Renovering Fritidshus Familjen Labba/ Bergshamra